flag_en  flag_sr

 

 

Želimo zadovoljnog zaposlenog, jer samo takav će brinuti o PRIZMI i našem korisniku!

Želimo da naše poslovanje bude usaglašeno sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i standarda ISO 14001:2015, da su proizvodi u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 13485:2012, direktive o medicinskim sredstvima 93/42/EEC + (uključ. rev. 2007/47/EEC) i primenjivih zakonskih regulativa!

Želimo da reklamacije i prigovore korisnika iskoristimo u cilju povećanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga!

Želimo da naša životna sredina bude zdrava i učinićemo sve na sprečavanju zagađivanja i unapređenju zaštite životne sredine kroz doslednu primenu zahteva standarda i zakonskih propisa!

Servis za naše uređaje je besplatan, jer ne želimo da ga radimo!

Stalnim poboljšavanjem efikasnosti integrisanih sistema menadžmenta, odnosno održavanjem njihove efikasnosti u odnosu na medicinske uređaje zadovoljićemo sve zahteve naših korisnika, jer znamo da će samo zadovoljan korisnik da nam se vrati!

 

Direktor

Tanasije Katanić