flag_en  flag_sr

PRIZMA je posvećena zaštiti životne sredine i svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonskim propisima, uvek se trudeći da, gde god je to moguće, učini još jedan korak dalje.

U saglasnosti sa standardom ISO 14001, i u duhu svoje Politike, zdravlja i bezbednosti, PRIZMA upravlja svim aspektima životne sredine kako bi svoj uticaj na životnu sredinu svela na najmanju moguću meru.
Izvršena merenja uticaja na životnu sredinu su pokazala da u PRIZMI ne postoje značajni aspekti životne sredine i time potvrdili posvećenost PRIZME ka zaštiti životne i radne sredine.